zaszczyt


zaszczyt
zaszczyt {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. zaszczytycie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'to, czym się można chlubić, z czego można być dumnym; wyróżnienie, honor': {{/stl_7}}{{stl_10}}Sprawiać komuś zaszczyt czymś. Coś przynosi komuś zaszczyt. Spotkał kogoś wielki zaszczyt. Czyjaś obecność jest dla kogoś zaszczytem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}zwykle w lm {{/stl_8}}{{stl_7}}'wysokie, honorowe, uprzywilejowane stanowisko, tytuł, funkcja itp.; godność, dostojeństwo': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ubiegać się o zaszczyty. Gonić za zaszczytami.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}wątpliwy honor [zaszczyt, przyjemność i in.] {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • zaszczyt — m IV, D. u, Ms. zaszczytycie; lm M. y 1. «to, co stanowi powód do dumy, co przynosi chlubę; wyróżnienie, honor» Dostąpić zaszczytu. Poczytywać sobie coś za zaszczyt. Coś przynosi komuś zaszczyt. ∆ Mam zaszczyt (prosić, zakomunikować, złożyć… …   Słownik języka polskiego

  • wątpliwy honor [zaszczyt, przyjemność i in.] — {{/stl 13}}{{stl 7}} mówiący podkreśla tym wyrażeniem (często z przekąsem), że coś nie jest (nie było, nie będzie) dla niego żadnym honorem, zaszczytem itd. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć wątpliwy zaszczyt, honor poznać kogoś. Słuchanie jego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Верёвкины-Шелюты — Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. Добавьте ссылки на источники, в противном случае она может быть выставлена на удаление. Дополнительные сведения могут быть на странице обсуждения …   Википедия

  • chluba — ż IV, CMs. chlubabie 1. lm D. chlub «ten, kim (to, czym) się można chlubić, chwalić, kto (co) przynosi zaszczyt, chwałę; przedmiot chwały, dumy» Być chlubą rodziców, szkoły. 2. blm «chwała, zaszczyt, sława» Mieć, uważać, poczytywać sobie coś za… …   Słownik języka polskiego

  • poszczycić się — dk VIa, poszczycić sięcę się, poszczycić sięcisz się, poszczycić sięszczyć się, poszczycić sięcił się książk. «dać poznać, że się jest dumnym z czegoś, ujawnić to, co przynosi zaszczyt, pochwalić się» Chciała się poszczycić dziećmi. Niejeden… …   Słownik języka polskiego

  • wątpliwy — wątpliwywi «będący przedmiotem wątpienia, budzący powątpiewanie, niepewność; niepewny, problematyczny» Wątpliwa nadzieja. Wątpliwy dowód. Wątpliwy skutek, wynik. Wątpliwy przyjaciel. Wątpliwa autentyczność dzieła. Coś wątpliwej jakości, wartości …   Słownik języka polskiego

  • honor — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. honororze, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dobra reputacja, dobre imię, poczucie dumy i godności osobistej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poczucie honoru. Człowiek honoru.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Mulan (soundtrack) — Mulan Soundtrack album by Various artists Released June 2, 1998 ( …   Wikipedia

  • Жижемские — Герб князей Жижемских. Жижемские (белор. Жыжэмскія, польск. Żyżemski)  белорусский …   Википедия

  • Валевские — Герб Колюмна Валевские (польск. Walewscy)  польский дворянский род. Род Валевских происходит из старинных дворян из Валевиц Валевских, герба Ко …   Википедия